חתולים עוברים משמאל לימין

חתולים עוברים משמאל לימין. כל הזמן. אתה מביט בהם, והם רק משמאל לימין, 
לעולם לא חוזרים על עקבותיהם. סביר להניח שיש חתולים שחוזרים. או אולי יש 
מצבור של חתולים בצד ימין, מקום כל כך טוב, שחתולים אינם רוצים לשוב ממנו 
לעולם. אולי זה מקום גרוע כל כך, שחתולים לא יכולים לשוב ממנו. אבל הם רק 
משמאל לימין.

למשל השחור הרזה, עם הזנב הקשיח. מישהו מרושע ודאי קרה לזנב שלו. הוא לא 
נולד ככה. הוא עובר מהר משמאל לימין.

המנומר, באפור לבן, הולך לאיטו משמאל לימין. יש לו זמן , הוא לא ממהר. הוא 
מהחתולים האלה, שיודעים מדוע חתולים רק משמאל לימין.

והגור, שגילו חודשיים לערך, מיילל יללות מצוקה קורעות לב, ואינו נראה לעין. גם 
הוא משמאל לימין, אם אתה יודע להאזין היטב.

אולי יש חתולה אחת שחוזרת. חתולה אחת ששבה על עקבותיה. אולי בעצם היא 
מעולם לא שבה, כי מעולם לא עברה מצד שמאל לימין. חתולה אחת אמיצה, 
שנאלצה להתחיל בצד ימין. העולם שלה נראה נורמלי לחלוטין, בצד ימין. עד 
שגילתה, שחתולים רק מגיעים. משמאל לימין. וגם היא רצתה לעבור, אבל 
מלכתחילה הייתה בצד ימין ולא היה לה לאן. היא שאלה את עצמה, מה חשוב יותר: 
לעבור, או משמאל לימין. המסלול שלה חייב היה לעבור מימין לשמאל, כי זו הדרך 
שלה לעשות דברים.

הי, הנה חתולה עוברת מימין לשמאל!