RTFM

RTFM.
רוב אנשי המחשבים פולטים את צרוף האותיות הזה בנון שאלאנטיות אופיינית. 
מתוך קוצר רוח, או עצלות. מתוך שעמום, או סתם מכיוון שהם ישראלים גאים. 
Read The Fuckin’ Manual. גם אם תטען שלאמיתו של דבר, שורשן של אותן 
אותיות ארורות בביטוי Read The Fine Manual, או אפילו באפשרות הבלתי 
סבירה בעליל של Read The fabulous Manual, זה עדיין לא ירתיע אותה פחות. 
אם תלחץ אותה, וגבה אל הקיר, היא תקרא את התיעוד ותבין אותו היטב. אבל זה 
ייקח לה כל כך הרבה זמן.

עם השנים, רכשה לעצמה מאגר מידע בין תחומי מכובד. טיפין טיפין, דיברה עם 
האנשים הנכונים, ויותר נכון- הקשיבה. היא יודעת להאזין. לגרום להם ללמד אותה 
בסבלנות אין קץ, אותה סבלנות שיחסרו כאשר גבר ישאל את אותה שאלה, את 
הדברים שקראו בספרים הנכונים. את ששמעו בהרצאות בטכניון. לפעמים היא 
כמעט מרגישה כאילו קראה את הדברים בעצמה, מכלי ראשון. אנשים אחרים 
לומדים מספרים. היא לומדת מהאוויר.

את המידע היא שומרת. מנערת ומאבקת אותו מדי פעם, כדי להוסיף עוד קשר 
נוירוני שיוקדש להחזקת הנתון. היא צריכה להיות בור סוד, לא לאבד טיפה. עלות 
השבת המידע אסטרונומית.

היא דוחסת את זכרונה, משתדלת שהכיווץ לא יהיה Lossy- כזה המאבד מידע. 
צריך לפנות מקום בזכרון מהיר הגישה לדברים המעסיקים אותה כרגע. אבל מערכת 
התיוק שלה מביאה תמיד את הנתון הנכון בזמן הנכון. היא הייתה שמחה לעשות 
paging, לשמור דפים מזכרונה שאינה זקוקה להם כרגע במחברת. אבל יהיה לה 
קשה מדי לכתוב את זה. והרי אתה יודע כמה מסובך יהיה לה לקרוא חזרה. בניגוד 
לאותו פרופסור גרמני, ששמר את כל ספרי הספרייה העצומה שלו בראשו כאשר 
נאלץ להותירה מאחוריו, לה מעולם לא הייתה ספרייה.

מערכת ההפעלה שפיתחה עבור מוחה הייתה הכרח המציאות, לאור הליקויים 
באמצעי הקלט והפלט שלה. הכרח, משום שהיא זקוקה למידע. מחשבתה הבתולית 
והרעננה מנסה לפענח את אושיות היקום, והיא זקוקה לכלים. לכלים, אך לא 
לתכתיבים. היא לא רוצה שישנו אותה, שיעצבו את דרך המחשבה שלה. אם תלמד 
את השפה, תכבול את עצמה. חשיבתה תתנהל בתוככי אוצר מלים אוניברסיטאי 
מצומצם. 

העולם הוא חידה, והיא כאן כדי למצוא את התשובה. כל רעיון חדש הוא לה 
כצעצוע למשחק, להפוך בו, ליישם אותו בתחומים אורתוגונליים לחלוטין לתחום 
ממנו שאבה אותו.

רק מתי מעט מסוגלים לתקשר אתה בלי לרמוס, בלי להכתיב לה מה לחשוב, בלי 
ללעוג. היא מחפשת את אותם מעטים השכם והערב. באינטרנט ובאוניברסיטה, 
מישראל ועד אוסטרליה.

הם גברים, בדרך כלל. והם רוצים אותה. היא בלונדינית אמיתית והיא נראית מצוין. 
אז הם משתדלים. הם עושים כמיטב יכלתם כדי לעזור לה לפתח את התיאוריות 
שלה, להעמיד אותן במבחן המציאות. יום אחד, היא תתחתן עם דוקטור לפיזיקה, 
והוא יישם את על הרעיונות שלה. ייצור אתה את האינטראקציה העילאית.

 היא לא מתיימרת להבין, אבל היא רוצה. היא בדרך. והיא תגיע- בקצב שלה.